Autori

Ani jeden z nás nečakal, že sa stane autorom knihy. Iba sme išli za svojím snom a všetko ostatné sme objavili cestou.

Adam Sentpétery

Autorom som sa nestal cielene. Prišlo to samo a nečakane. A o to krajšie bolo pre mňa uvedomenie, že všetko, čo som dovtedy robil, odrazu začalo dávať zmysel. Bolo to moje prvé prebudenie. Zrejme jedno z mnohých.

Viktória Sentpéteryová

Niekoľko rokov som sa intenzívne venovala vlastnému sebapoznaniu. Od roku 2010 som dostala príležitosť venovať sa mu aj profesionálne. Počas konzultácií s klientmi som si čoraz viac uvedomovala, že je potrebné vytvoriť ucelený dokument, v ktorom by bola koncentrácia hodnotných informácií vysvetľujúcich potrebné kroky k sebapoznaniu, šťastiu i láske. Takto vznikla moja prvá kniha.